O nás

Zabýváme se zabezpečováním profesionálního plnění povinností příslušných odpovědných pracovníků organizací, které se týká oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i technických zařízení ve smyslu příslušných právních předpisů a norem. Zastřešujeme dále řešení problematiky vyplývající z jednání orgánů státního odborného dozoru, pojišťoven, živnostenských úřadů a dalších.

Samozřejmou součástí našich služeb je i odpovídající formální, obsahové a grafické zpracování veškerých materiálů. Stanovený servis provádíme dlouhodobě a ke vzájemné spokojenosti jak pro regionální, tak i pro významné společnosti s celostátní působností - průmyslové a obchodní firmy, hotelové provozy, zábavní parky, pensiony, školy, dále i pro instituce veřejné správy a samosprávy. Podíleli jsme se taktéž na plnění termínovaných a technicky náročných zakázek. 

Integrací ČR do struktur EU proběhla nezbytná hamonizace příslušných právních předpisů ČR se standardy EU. Pro veřejnoprávní, ale i soukromoprávní subjekty, tento krok přinesl zejména povinnost dodržovat přísnějsí standardy a normy. V posledních obdobích lze pozorovat kontinuální a zřetelný růst tlaku od dozorujících orgánů a inspekcí na jejich dodržování. Nynější právní úprava je rozsáhlá a je třeba vzít na zřetel fakt, že neznalostí či dokonce vědomým porušováním zákonných předpisů a norem se dotčený subjekt zcela zbytečně vystavuje zvýšenému riziku - jak eventuálnímu vzniku samotné krizové situace a případných ztrát na majetku a zdraví osob, tak i postihů ze strany státního dozoru. Za celou dobu existence firmy VM PROFI nebyl, v době platnosti smlouvy mezi VM PROFI a klientem, vůči subjektu klienta uplatněn žádný finanční postih, nápravné opatření, ani zahájeno správní řízení ze strany orgánů státní správy.

Jsme připraveni Vám poskytnout komplexní služby a odborné poradenství, včetně zpracování dokumentace a servisu zajištujících splnění veškerých zákonných kritérií a standardů. Zárukou solidnosti a úrovně našich služeb je příslušná odborná kvalifikace, praxe, zkušenosti a v neposlední řadě i dlouhodobá spolupráce s pracovníky státního odborného dozoru.

Jsme Vám na vyžádání připraveni poskytnout vybrané reference i ukázky naší práce.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.