Služby

 

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP

Služby v oblasti zabezpečení povinností zaměstnavatele v problematice bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v souladu s platnou legislativou. Více...

 

  • Požární ochrana - PO

Ve smyslu zákona č. 67/2001 Sb., úplného znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dále jen zákon PO) a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti (dále jen vyhl. MV), projednání podmínek plnění kritérií požární ochrany se zástupcem organizace, které je nutné zpracovat, vést a provádět. Více...

 

  • Technická zařízení

Zabezpečíme pro Vás služby a vedení dokumentace týkající se níže uvedených zařízení. Více...