Technická zařízení

Zabezpečíme pro Vás služby a vedení dokumentace týkající se níže uvedených zařízení:

 • Strojní a mechanické vybavení pracovišť (odborná pomoc)
 1. plnění technických požadavků odborných předpisů a norem
 2. revize, odborné prohlídky, zkoušky a opravy
 3. zpracování dokumentace
 4. zajištění zpracování předpisů pro provoz a obsluhu, vybavování pracovišť
 5. školení obsluhy
 • Dokumentace objektů, staveb, technických zařízení a spotřebičů
 1. zabezpečení dokumentace, odborných vyjádření
 2. zaměření stávajících stavů, příprava podkladů pro rekonstrukce a opravy
 • Elektrická - elektrická zařízení, hromosvody, spotřebiče, přenosné elektrické nářadí a elektrické spotřebiče (revize, kontroly, zkoušky zařízení a vedení stavu plnění opatření)
 • Tlaková - tlakové nádoby, vzdušníky, kotle ÚT, ohřívače a zásobníky vody, kompresory (revize, kontroly, zkoušky zařízení a vedení stavu plnění opatření)
 • Plynová - rozvody plynu, spotřebiče, tlakové stanice, plynové kotelny (revize, kontroly, zkoušky zařízení a vedení stavu plnění opatření)
 • Zdvihací - výtahy, spouštěcí zařízení, jeřáby, vleky (revize, kontroly, zkoušky zařízení a vedení stavu plnění opatření)
 • Tepelná - kotelny, spotřebiče, komíny (revize, kontroly, zkoušky zařízení a vedení stavu plnění opatření)
 • Strojní vybavení
 • Doprava, manipulační zařízení a prostory, skladové hospodářství
 • Chladící zařízení

Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu a druhu provozovaných činností. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě smluvního vztahu.

Pro vytvoření konkrétní cenové nabídky nás prosím neváhejte kontaktovat.